Homeopati

Förstagångskonsultationen går ut på att vi i dialog kartlägger ditt tillstånd, dina symptom och eventuella diagnoser. Syftet är att  få fram vilka stressfaktorer och känslomässiga aspekter som förorsakat din obalans för att sedan finna de rätta homeopatmedlen för dig.

Dialogen sker genom personligt möte eller via Skype. Jag använder bioresonans, ett IT-verktyg som visar dina resonanser med olika emotionella tillstånd och ger, genom resonans, förslag till homeopatiska medel för permanent läkning.

Homeopati på Skype

Homeopatibehandling via Skype innebär att  du sitter bekvämt hemma, eller på jobbet, oavsett var du bor. Vi samtalar via dataprogrammet Skype (gratis) där vi ser varandra. Samtalet är utforskande för att skapa en bild av orsak och verkan i ditt hälsotillstånd. och vad du kan göra själv för din bättring, såsom reningskurer, kosttillskott, andning, meditationer, affirmationen, energipåfyllning mm.  Jag skickar sedan skräddarsydda homeopatiska medel för 2,5 månaders kur och en läkningsplan.

Första konsultation kostar 1 200:- SEK inklusive tre homeopatiska medel och en instruktion. Konsultationen inkluderar samtalet, bioresonans sökningen, skräddarsydda homeopatmedel samt en kort uppföljning per email efter cirka 14 dagar.

Eftersom människans hälsa kan liknas vid en lök, våra blockeringar ligger som lager på lager, behöver de flesta en ytterligare behandling (uppföljning) för att komma i balans permanent. Uppföljande konsultation, efter 2,5 månad kostar 800:- SEK.

När livet senare eventuellt utsätter dig för nya utmaningar är du välkommen att komma tillbaka för ytterligare uppföljningskonsultation. Kostnad 800:- SEK. Kostnaderna  är inklusive moms och homeopatmedel. Du får en friskvårdsfaktura med momsen inkluderad.