Homeopati

71436918[1]Homeopati / Homeopathy

Homeopati är informationsmedicin som påverkar kroppens informations- och energisystem. Medlen innehåller information om elektromagnetiska frekvenser som kan påverka såväl den fysiska kroppen som känslor och tankar. Informationen fungerar som en kod som löser upp blockeringar i biologiska energisystem. Det kan liknas vid en magnetremsa, den öppnar tillgången till ”energikontot” och inleder processen för att återställa optimalt energiflöde. Det som hander I kroppen är bland annat att nervsystemets synapser normaliseras.
Klassisk homeopati innebär att man fokuserar på hela människan och det mönster som bildas av de psykiska och fysiska symtomen tillsammans. Även akuta “lokala” besvär kan behandlas med homeopati och med lite kunskap kan man behandla sig själv vid akuta besvär.
Homeopatiska medel kan i de flesta EU-länder köpas på vanliga apotek. I Sverige kan de köpas på specialapotek som Homeopatica och på internet. Dagens homeopater kan programmer medel själva med hjälp av bioresonanssystem. Observera att det är mycket viktigt att välja för hälsoproblemet rätt potens på ett hoemopatmedel.
ENGLISH:

Homeopathy is an informational medicine that has the power to affect the energy system of bio energetic beings as humans and animals. Homeopathic medicine – as opposed to chemical – are imprinted with immaterial information that can affect both body and mind. When the right remedy is chosen it works as a code that can open up blocked parts of your energy system. The carrier of the information, pills or water, can be illustrated with the magnet tape on a credit card or an electronic key. It contains the information needed to open up your personal energy “account”.

Classical Homeopathy focuses on analysing the whole individual, her inherited and self created blockages and then treating the physical and emotional  blocked energy pattern. Even “local” and short term health problems can be solved with homeopathy but the most profound effects are created when treating chronic disease patterns.
Homeopathic remedies can be imprinted through computer based bioresonance systems like CoRe Inenrgetics.  In Sweden you can buy them at Homeopatica in Stockholm or on internet. Please note that it is very important to choose the appropriate potency for the remedy.