Läsning

Läs gärna:

Kvantenergier för människan – Tolv kraftcentra för ett liv i flöde, Monica Nordenskiöld, BoD, 2018

Den självläkande människan, Sanna Ehdin, Forum. 1999

Kvantjaget, Danah Zohar, Månpocket, 1992

Läk dig själv med framtidens medicin, Monica Nicou, Helena Broander, Hanne Knutsson, NaturKultur 2001 samt Andersson Pocket 2008. Nu lulu.com

The Field, Lynne McTaggart, HarperCollins Publishers, 2001

Vibrational Medicine of the 21 Century, Richard Gerber, M.D. Bear&Company, 2001