Bioresonans

informational-brain-scan

 

 

 

 

 

Bioresonans / Bioresonance

Bioresonans är en kvantmedicinsk analys- och behandlingsteknik som är resultat av forskning och utveckling inom rymdmedicin.

Ditt inre är som ett ständigt böljande hav av energivågor (oscillationer). När du är i balans vibrerar dina organ med normala elektromagnetiska svängningstal. När du är i obalans kan det avläsas med bioresonans som avvikande frekvenser i organ och även emotionellt. Systemet sänder ut information om energivågor och “lyssnar” efter resonansen från din kropp. Vid fel frekvenser i organ ”stämmer” systemet energifälten i kroppen. Bio resonans verkar genom information om elektromagnetiska svängningstal. Metoden har nära samband med homeopati, vilken till sin natur är information om energifrekvenser.

Såhär går det till: Jag använder ett system som heter CoRe Inergetix, utvecklat i Tyskland och USA. Vi samtalar medan jag läser av och behandlar energifrekvenserna i dina organ. Förändringarna kan ses på datorskärmen. Metoden har bäst effekt om vi även ger homeopatmedel och eventuella naturmediciner som föreslås för dig av systemet.

ENGLISH:

Bioresonance

Bioresonance is computer based quantum medicine analysis and healing techniques. Systems  have originated from research and development within space medicine (created to heal astronauts and cosmonauts). The system is like a radio, listening to the resonances from your energy system.

Your mind and body are like a sea of interconnected electromagnetic waves (oscillations). If you are out of balance, physically or emotionally, atypical energy waves can be identified, resonated and treated by the computer system. The system works integrated with homeopathy which is medicine based on information about bioelectric oscillations.

How it works: We use a system named CoRe Inergetix, developed in Germany and USA. by the physicist Kiran Schmidt and colleagues at NASA. While I scan your energy systems we talk about your energetic profile and patterns. We also treat your organs with the right information. The best results on your health is bio-resonance in combination with homeopathy and other natural remedies and detox cures suggested by the system. See Berättelser /Follow up