Monthly Archives: May 2018

HUR KÄNNER DU DIG? EN NYTTIG SJÄLVHJÄLPSFRÅGA ….

Hälsa är inte bara provsvar. Du vet bäst själv. Gör din egen ”provtagning”. Det handlar om din energi!

Hur känner jag mig? Det är kanske den viktigaste frågan vi bör ställa oss varje morgon.

– Hur mår min kropp idag? Rör lätt på kroppen i sängen… skönt eller ont? Pigg eller trött?

– Hur mår min själ? Vad känner jag idag? Förväntan, glädje, kärlek? Eller oro, nedstämdhet, rädsla?

– Hur mår jag mentalt? Vad tänker jag mest på? Orsakerna till ovanstående?

Hur vi känner oss i kroppen idag är ett resultat av vad vi tänkte och kände för månader och år sedan. Sköna tankar har höga vibrationer, låga tankar motsatt. Om du tänkt lågt vibrerande tankar som ilska, skuld och skam sitter det sannolikt som ett ”cellminne” i din kropp idag och diagnosticeras som kroniskt ”besvär” eller klassas som sjukdom.

En varm inflammation är en akut reaktion från kroppen. En kall inflammation är en frusen/blockerad funktion. Exempel kan vara kroniska ledproblem, låg sköldkörtelfunktion, bihåleproblem, vätskeretention, förstoppning mm. Om du medvetandegör dina lågt vibrerade och energiblockerande tankar kan du ”tänka om” och istället hitta andra mer frigörande tankar. ”Jag gjorde så rätt jag kunde, jag kan, jag är inte ansvarig för andras problem, jag är värd att älska, jag leder mitt eget liv”.

Skam, skuld, apati, sorg och rädsla är det mest energikrävande och sjukdomsalstrande tankar vi kan ha enligt forskning av den amerikanske psykiatrikern David R. Hawkins, redovisad i hans bok Power vs, Force. Det är en av de mest utvecklande böcker jag läst.

Sorg har många ansikten

Homeopatmedel i höga potenser kan bli en signal till vårt inre som hjälper oss att släppa gamla blockeringar. En negativ tankebana kan fås att släppa om oss taget med hjälp av väl beprövade homeopatmedel. Här är några välkända medel vid nedstämdhet, depression, sorg och liknande tillstånd. Vid dessa tillstånd ta C-potens 1M.

Aurum används vid seriös ambition som misslyckats, självförebråelser, suicidala tankar.

Natrum muriaticum används vid undertryckt, tyst sorg man inte vill tala om, till exempel kärlekssorg eller efter övergrepp.

Ignatia är medlet för besvikelse, utprojicerad sorg och ilska

Sepia är för den som gjort allt men inte orkar mer.

Nux vomica, nedstämdhet efter mental överansträngning

Anacardium är för den som har motstridiga känslor.

Thuja är för den som känner sig ensam och döljer kanske något.

Detta var några exempel från ett stort apotek som har potential hjälpa många till bättre livskvalitet. Även självanalys är kurativ. Om du regelbundet ställer dig frågan Hur känner jag mig? och lyssnar på svaret, kommer du att lära känna dig själv och hur du ska leda ditt liv i riktningen mot välbefinnande. Frågan betyder ju också Hur väl känner jag mig själv?

 Informationsmedicin innebär att sända in signaler som har potential att frigöra blockerande känslor och tankar. Informationsmedicin kan vara samtal, hypnos, klassisk homeopati, ”tapping”, millimetervågsterapi med flera behandlingar som verkar via energisystemet.