Start

English below

Du är en energivarelse         

Ditt energiflöde är ett avancerat informationssystem som bestämmer ditt välbefinnande, hälsan och prestationsnivån. När du är i optimal balans har du fritt flödande energi. Det känns som ett existensmaximum. När du är i stress och kris blir ditt känsliga energisystem blockerat, energin minskar sitt flöde. Du blir trött och kanske sjuk.

Alternativmedicin

Energin går att påverka med alternativmedicin. Många av de vanligaste hälso- och stressproblemen kan lösas – och sjukdomar förebyggas – genom att frigöra energiflödet och öka självläkningspotentialen med energimedicin och medvetenhet. Bioresonans är ett analysredskap, homeopati är ett kraftfullt verktyg för permanent förändring.  Konventionella läkemedel verkar däremot symptomdämpande och undertrycker dina naturliga funktioner.

Du kan läsa mer om detta i vår bok Läk dig själv med framtidens medicin – energi, näring och medvetenhet, som publicerades i april 2008 på förlaget Natur&Kultur och nu säljs på www.lulu.com.

English

You are an Energy Being

Your inner flow of energy is an advanced system that decides your well being, health and performance. When your are in optimal balance your inner energy is flowing freely. When you are in chaos, crisis or experiencing an unmet physical or emotional need, your sensitive energy system creates blockages so that your energy flow decreases. You get tired and eventually ill.

Your energy flow can be restored. Many of the most frequent health and stress related problems can be solved through releasing blockages in the energy system and thereby the potential for self healing. This can be done by the means of energy medicine in combination with an increased self awareness.

Bioresonance, homeopathy and other natural healing modalities such as nutrition and herbal medicines have the potential to support your long term self healing. Synthetic medicines on the other hand work mostly by suppressing your natural biological functions and thereby may work on short term basis but with time create even more imbalances in the sensitive bioenergy system.